افتخار می کنیم که رمز تولید پایدار را با شما به اشتراک بگذاریم.

هر لحظه در کنار شماییم

در دنیایی با افزایش فشار محیطی و کاهش دسترسی به آب و افزایش هزینه حامل های انرژی ٬ هدف شما رسیدن به یک تجارت سودآور است. ما دامنه ای گسترده از فعالیت های ساخت، تولید و فروش را در اختیار شما قرار می دهیم تا زمینه دستیابی به تولید باکیفیت ٬ افزایش تولید در واحد سطح ٬ کاهش کاربرد مواد شیمیایی و سموم و همچنین کاهش نیروی انسانی و منابع انرژی را فراهم آورید.

telephone

تلفن تماس

موسوی : 989121300441+

arroba

آدرس ایمیل

info@hyrcanco.com

placeholder

آدرس دفتر

ایران، گلستان، کردکوی، شهرک صنعتی کردکوی، شهرک گلخانه ای

درخواست مشاوره تخصصی دارید ؟

از صحبت با شما خوشحال می شویم

با وارد کردن مشخصات خود و پروژه در فرم آورده شده، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.