هیرکان، رمز تولید پایدار

درباره هیرکان بیشتر بدانید

 • دانش و تجربه ساخت ساختمان و گلخانه هیدروپونیک و …
 • دارای شرکت با اساسنامه کامل (بناسازان زنجیره تولید هیرکان)
 • دارای مجوز های اشتغال و تخصصی مطالعه، طراحی و ساخت گلخانه
 • دارای یک واحد گلخانه هیدروپونیک به مساحت 11000 متر مربع (با سالن های سورت، سردخانه و واحد های نگهبانی، مدیریت، کارگری و واحد های مسکونی دوخواب با اتاق های مستقل برق و ایستگاه گاز 60 پوندی)
هدف و رسالت برند هیرکان

می خواهیم به کجا برسیم​

 • معرفی، عرضه و تولید محصولات کشاورزی مطمئن، با کیفیت و سالم به خریداران و مصرف کنندگان
 • معرفی و عرضه خدمات آموزشی، ترویجی و فنی مبتنی بر دانش روز در خصوص مدیریت فنی تولیدات گلخانه ای
 • تبادل تجارب و دانش روز در خصوص ایجاد و مدیریت زنجیره تولید محصولات کشاورزی
 • شناسایی و معرفی ظرفیت های متقابل جهت ارتباطات متقابل با جامعه هدف تجاری، تولیدی، فنی، علمی، پژوهشی و سایر عوامل زیربط در کل زنجیره تولید محصولات کشاورزی
 • تقویت و تسهیل در شناخت ظرفیت ها و توانمندی ها و ارتباط فیمابین با شرکت ها و افراد حقیق و حقوقی همکار و هم هدف
 • مدیریت بحران عوامل اقلیمی و بیولوژیک تولید محصولات کشاورزی
چگونه می توانید با ما بدرخشید

رزومه بناسازان زنجیره تولید هیرکان چیست ؟

 1. شرکت بناسازان زنجیره تولید هیرکان با مدیرعامل و هیئت مدیره متخصص و مجرب در رشته عمران، معماری و کشاورزی
 2. دانش و تجربه ساخت ساختمان و بناهای تولیدی و صنعتی و گردشگری
 3. دانش و تجربه ساخت گلخانه هیدروپونیک، سردخانه ، انبار و سورتینگ
 4. مرکز آموزش مدیر فنی تولیدات گلخانه ای
 5. مرکز جمع آوری، سورت و بسته بندی و صادرات محصولات گلخانه ای
 6. تامین و تدارک تجهیزات گلخانه ای و بستر های تولید محصولات گلخانه ای
 7. توان پذیرش مدیریت فنی تولیدات گلخانه ای
 8. توان هدایت و مدیریت تولید محصولات استاندارد ، سالم و عاری از بقایای سموم و کودهای شیمیایی